HASAT EKİPMANLARI

Agro Tiger© Yem Karma Makinesi


Agro Tiger Yem Karma ve Dağıtma Makinası işlevlerinin tümünü traktör arkasına çeki oku ile bağlanıp yükleme ve boşaltma gibi hareketlerini kuyruk milinin makine üzerinde bulunan hidromotoru basınçlandırmasıyla yem karma ve dağıtma gibi işlemleri gerçekleştirmekte ve bu sayede yüksek iş gücü gerekliliğini ve zamana bağlı kayıplar minimuma indirmektedir.

Süt sığır yetiştiriciliği, besi yetiştiriciliği ve küçük baş hayvan yetiştiriciliğinde, et ve süt kalitesini üst düzeyde tutulması için tasarlanan bir kombine makinedir. Bu makine ile hayvanların ihtiyacı olan rasyon yemdeki homojenlik ve istenilen granül iriliği maksimum düzeyde tutulmaktadır. Tamamen bu amaç için üretilen Agro Tiger Yem Karma ve Dağıtma Makinasının faydaları;
* Yem olarak kullanmak istediğiniz; sap, saman, yonca, silaj, küspe, kesif yem gibi ürünleri yem karma makinasında homojen bir yapı haline getirebilir oluşu,
* Opsiyonel olarak müşterilerimize sunduğumuz tartım sistemi, 17 rasyon hafızasına sahip ve çoklu dil seçeneği içeren menü ile ürünlerin istenilen ağırlıkta hazırlanması,
* Makine üzerinde mevcut olan yükleme kepçesi ile ürünleri düşük iş gücü ile makine haznesine aktarım kolaylığı
* Elektronik kontrol kumanda sayesinde kullanım kolaylığı,
* İşçi ve zamana bağlı kayıpları minimuma indirebilir oluşu gibi faydaları sonucunda hayvandan alacağınız et ve süt verimindeki artış sizin kararlılık ve rekabet edebilirliğinize katkı sağlayacaktır.


Teknik Özellikler
E-Katalog